Anthony Wildcats


 

2019 Schedule
Record: 2-2-0   
WKTeamSCTeamSC  
8/30 m@Anthonyv34*Cathedralv27
9/6 mAnthonyvT@Academia Juarez, NMv
9/13 m@Anthonyv397Tornillof6
9/20 mAnthonyv3@Van Hornv
9/27 m@Anthonyv7San Elizariov
10/4 mAnthonyvx@Mountain Viewv
10/11 m@AnthonyvTFabensv
10/25 n@Alpinev65mAnthonyy0D
11/1 m@AnthonyvPCranevD
11/8 mAnthonyvP@Reagan CountyvD
11/14 TCoahoma @Fort Stocktonv69mAnthonyd7B
2019 Schedules Provided by PigskinPrep.com
2019 Schedule
DateOpponentScore 
8/30 CathedralW34-27
9/6 @Academia Juarez, NM-
9/13 TornilloW39-6
9/20 @Van Horn-
9/27 San Elizario-
10/4 @Mountain View-
10/11 Fabens-
10/25 @AlpineL0-65D
11/1 Crane-D
11/8 @Reagan County-D
11/14 Coahoma @Fort StocktonL7-69B
2019 Schedules Provided by PigskinPrep.com

View Previous Seasons
LSFN All-Time Record 179-327-7
2019(2-2)  
2018(1-4)  
2017(3-7)  
2016(7-4)  
2015(4-7)  
2014(0-10)  
2013(1-8)  
2012(0-7)  
2011(0-8)  
2010(2-7)  
2009(2-8)  
2008(1-9)  
2007(7-4)  
2006(5-4)  
2005(3-7)  
2004(2-8)  
2003(8-2)  
2002(4-5)  
2001(3-6)  
2000(1-9)  
1999(2-8)  
1998(3-7)  
1997(3-6)  
1996(7-3)  
1995(7-3)  
1994(7-1)  
1993(1-7)  
1992(0-8)  
1991(1-8)  
1990(3-6)  
1989(9-2)  
1988(5-5)  
1987(5-5)  
1986(5-5)  
1985(3-6-1) 
1984(5-5)  
1983(1-9)  
1982(6-4)  
1981(9-1)  
1980(4-3-3) 
1979(4-5-1) 
1978(1-6-1) 
1977(5-4)  
1976(3-7)  
1975(2-7)  
1974(0-9)  
1973(1-7)  
1972(6-4)  
1971(0-9)  
1970(3-7)  
1969(3-6)  
1968(1-8)  
1967(4-6)  
1966(3-5-1) 
1965(1-9)  
 
View Previous Seasons
LSFN All-Time Record 179-327-7
2019(2-2)  
2018(1-4)  
2017(3-7)  
2016(7-4)  
2015(4-7)  
2014(0-10)  
2013(1-8)  
2012(0-7)  
2011(0-8)  
2010(2-7)  
2009(2-8)  
2008(1-9)  
2007(7-4)  
2006(5-4)  
2005(3-7)  
2004(2-8)  
2003(8-2)  
2002(4-5)  
2001(3-6)  
2000(1-9)  
1999(2-8)  
1998(3-7)  
1997(3-6)  
1996(7-3)  
1995(7-3)  
1994(7-1)  
1993(1-7)  
1992(0-8)  
1991(1-8)  
1990(3-6)  
1989(9-2)  
1988(5-5)  
1987(5-5)  
1986(5-5)  
1985(3-6-1) 
1984(5-5)  
1983(1-9)  
1982(6-4)  
1981(9-1)  
1980(4-3-3) 
1979(4-5-1) 
1978(1-6-1) 
1977(5-4)  
1976(3-7)  
1975(2-7)  
1974(0-9)  
1973(1-7)  
1972(6-4)  
1971(0-9)  
1970(3-7)  
1969(3-6)  
1968(1-8)  
1967(4-6)  
1966(3-5-1) 
1965(1-9)