Universal City Randolph Ro-Hawks


 

Series Record 2-10-0
WKTeamSCTeamSC  
2019 TUC Randolphv*Blancov
2018 *Blancov34TUC Randolphd7
2017 TUC Randolphv*Blancov
2016 *Blancos14TUC Randolphd7
2015 *Blancov35TUC Randolphy0
2014 *Blancop8TUC Randolphf6
2013 *Blancov33TUC Randolphd7D
2012 TUC Randolphv32*Blancov27D
2009 *Blancov59TUC Randolphv20D
2008 *Blancov42TUC Randolph813D
1999 *Blancov52TUC Randolphy0D
1998 *Blancov46TUC Randolph813D
1997 *Blancov62TUC Randolphp8D
1996 TUC Randolphv40*Blancov28D
2019 Schedules Provided by PigskinPrep.com
Series Record 2-10-0
SeasonWinnerScore 
2019!Yet To Play-
2018!Blanco34-7
2017!-
2016!Blanco14-7
2015!Blanco35-0
2014!Blanco6-8
2013!Blanco33-7DIS
2012!UC Randolph27-32DIS
2009!Blanco20-59DIS
2008!Blanco42-13DIS
1999!Blanco52-0DIS
1998!Blanco46-13DIS
1997!Blanco62-8DIS
1996!UC Randolph28-40DIS
2019 Schedules Provided by PigskinPrep.com

View Previous Seasons
LSFN All-Time Record 210-144-7
2019(1-1)  
2018(2-2)  
2017(5-4)  
2016(3-7)  
2015(4-7)  
2014(3-7)  
2013(3-6)  
2012(3-7)  
2011(5-5)  
2010(1-6)  
2009(2-5)  
2008(5-4)  
2007(10-1)  
2006(6-4)  
2005(4-3)  
2004(3-1)  
2003(5-1)  
2002(1-2)  
2001(2-2)  
2000(3-2)  
1999(0-4)  
1998(0-4)  
1997(0-3)  
1996(2-2)  
1995(2-3)  
1994(4-3)  
1993(2-4)  
1992(7-2)  
1991(3-4)  
1990(8-1)  
1989(2-1-1) 
1988(2-2)  
1987(3-1)  
1986(4-1)  
1985(6-1)  
1984(7-1)  
1983(1-2-1) 
1982(3-2)  
1981(2-0-1) 
1980(4-1)  
1979(3-2)  
1978(8-1)  
1977(9-1)  
1976(4-3)  
1975(3-1-1) 
1974(4-1)  
1973(7-3)  
1972(5-2)  
1971(3-1)  
1970(2-2-1) 
1969(5-1)  
1968(7-1)  
1967(6-1-1) 
1966(5-1)  
1965(2-2)  
1964(3-1)  
1963(1-0-1) 
1962(0-1)  
 
View Previous Seasons
LSFN All-Time Record 210-144-7
2019(1-1)  
2018(2-2)  
2017(5-4)  
2016(3-7)  
2015(4-7)  
2014(3-7)  
2013(3-6)  
2012(3-7)  
2011(5-5)  
2010(1-6)  
2009(2-5)  
2008(5-4)  
2007(10-1)  
2006(6-4)  
2005(4-3)  
2004(3-1)  
2003(5-1)  
2002(1-2)  
2001(2-2)  
2000(3-2)  
1999(0-4)  
1998(0-4)  
1997(0-3)  
1996(2-2)  
1995(2-3)  
1994(4-3)  
1993(2-4)  
1992(7-2)  
1991(3-4)  
1990(8-1)  
1989(2-1-1) 
1988(2-2)  
1987(3-1)  
1986(4-1)  
1985(6-1)  
1984(7-1)  
1983(1-2-1) 
1982(3-2)  
1981(2-0-1) 
1980(4-1)  
1979(3-2)  
1978(8-1)  
1977(9-1)  
1976(4-3)  
1975(3-1-1) 
1974(4-1)  
1973(7-3)  
1972(5-2)  
1971(3-1)  
1970(2-2-1) 
1969(5-1)  
1968(7-1)  
1967(6-1-1) 
1966(5-1)  
1965(2-2)  
1964(3-1)  
1963(1-0-1) 
1962(0-1)