Kosse Greyhounds

Ghost Division
 

1923 Schedule
Record: 2-4-1   
WKTeamSCTeamSC  
10/4 #Kossey07Austin Reagany0
 TBryanf6#Kossey0
 #Kossev58mChiltony0
 #Kossev19mThorntony0
 #Franklind7#Kossey0
 *Hearnev25#Kossey0
 nMartv24#Kossey0
1923 Schedule
DateOpponentScore 
10/4 Austin ReaganW0-0
BryanL0-6
ChiltonW58-0
ThorntonW19-0
FranklinL0-7
HearneL0-25
MartL0-24
View Previous Seasons
LSFN All-Time Record 34-76-12
1957(0-1)  
1956(5-1)  
1955(2-3)  
1954(0-3)  
1953(1-1)  
1952(0-6)  
1951(1-5-2) 
1950(0-4)  
1949(0-5)  
1947(0-2)  
1946(0-1)  
1941(0-6-1) 
1940(1-5)  
1939(1-1)  
1938(2-2)  
1937(0-2-1) 
1936(2-2)  
1935(1-2)  
1934(5-0-1) 
1933(3-3-1) 
1932(1-1)  
1931(3-4)  
1930(1-1)  
1929(1-2-2) 
1928(0-1)  
1927(0-3-1) 
1926(0-3)  
1925(2-1-2) 
1924(0-1)  
1923(2-4-1) 
 
View Previous Seasons
LSFN All-Time Record 34-76-12
1957(0-1)  
1956(5-1)  
1955(2-3)  
1954(0-3)  
1953(1-1)  
1952(0-6)  
1951(1-5-2) 
1950(0-4)  
1949(0-5)  
1947(0-2)  
1946(0-1)  
1941(0-6-1) 
1940(1-5)  
1939(1-1)  
1938(2-2)  
1937(0-2-1) 
1936(2-2)  
1935(1-2)  
1934(5-0-1) 
1933(3-3-1) 
1932(1-1)  
1931(3-4)  
1930(1-1)  
1929(1-2-2) 
1928(0-1)  
1927(0-3-1) 
1926(0-3)  
1925(2-1-2) 
1924(0-1)  
1923(2-4-1)