bye

Junior Varsity Team
 

2010 Schedule
WKTeamSCTeamSC  
11/12 LbyevLAlbanyvB
11/12 Lbyev7Altair RicevB
11/12 LbyevPBairdvB
11/12 LbyevPBen BoltvB
11/12 LbyevxBremondvB
11/12 LbyevLBrontevB
11/12 LbyevmBuffalovB
11/12 LbyevPBurtonvB
11/12 Lbyev3Cameron YoevB
11/12 LbyevPCanadianvB
11/12 Lbyev7ClarendonvB
11/12 Lbyev7ClarksvillevB
11/12 LbyevLColorado CityvB
11/12 Lbyev3Corrigan-CamdenvB
11/12 LbyevmCrawfordvB
11/12 LbyevxCrockettvB
11/12 LbyevPDaingerfieldvB
11/12 Lbyev7East ChambersvB
11/12 LbyevPEravB
11/12 LbyevPEvadalevB
11/12 LbyevnFarwellvB
11/12 LbyevLGanadovB
11/12 Lbyev*GarrisonvB
11/12 Lbyev3George WestvB
11/12 LbyevnGoldthwaitevB
11/12 Lbyev3GrandviewvB
11/12 LbyevxHamlinvB
11/12 Lbyev7HollidayvB
11/12 LbyevLHowevB
11/12 LbyevnHughes SpringsvB
11/12 LbyevxIraanvB
11/12 LbyevxJohnson CityvB
11/12 LbyevTLago VistavB
11/12 LbyevmLexingtonvB
11/12 LbyevxLone OakvB
11/12 Lbyev7LoveladyvB
11/12 Lbyev*MerkelvB
11/12 LbyevmMineolavB
11/12 LbyevxMuenstervB
11/12 Lbyev3MuleshoevB
11/12 Lbyev3West RuskvB
11/12 Lbyev*Paul PewittvB
11/12 LbyevTPlainsvB
11/12 LbyevnPothvB
11/12 LbyevLPrice CarlislevB
11/12 Lbyev7RefugiovB
11/12 Lbyev*RockspringsvB
11/12 LbyevxSanford-FritchvB
11/12 Lbyev#SchulenburgvB
11/12 Lbyev7SonoravB
11/12 LbyevnSundownvB
11/12 LbyevmTaftvB
11/12 Lbyev3TatumvB
11/12 Lbyev#TenahavB
11/12 LbyevTThrallvB
11/12 Lbyev7Valley MillsvB
11/12 LbyevxWhite DeervB
11/12 LbyevmWhitewrightvB
2010 Schedule
DateOpponentScore 
11/12 Albany-B
11/12 Altair Rice-B
11/12 Baird-B
11/12 Ben Bolt-B
11/12 Bremond-B
11/12 Bronte-B
11/12 Buffalo-B
11/12 Burton-B
11/12 Cameron Yoe-B
11/12 Canadian-B
11/12 Clarendon-B
11/12 Clarksville-B
11/12 Colorado City-B
11/12 Corrigan-Camden-B
11/12 Crawford-B
11/12 Crockett-B
11/12 Daingerfield-B
11/12 East Chambers-B
11/12 Era-B
11/12 Evadale-B
11/12 Farwell-B
11/12 Ganado-B
11/12 Garrison-B
11/12 George West-B
11/12 Goldthwaite-B
11/12 Grandview-B
11/12 Hamlin-B
11/12 Holliday-B
11/12 Howe-B
11/12 Hughes Springs-B
11/12 Iraan-B
11/12 Johnson City-B
11/12 Lago Vista-B
11/12 Lexington-B
11/12 Lone Oak-B
11/12 Lovelady-B
11/12 Merkel-B
11/12 Mineola-B
11/12 Muenster-B
11/12 Muleshoe-B
11/12 West Rusk-B
11/12 Paul Pewitt-B
11/12 Plains-B
11/12 Poth-B
11/12 Price Carlisle-B
11/12 Refugio-B
11/12 Rocksprings-B
11/12 Sanford-Fritch-B
11/12 Schulenburg-B
11/12 Sonora-B
11/12 Sundown-B
11/12 Taft-B
11/12 Tatum-B
11/12 Tenaha-B
11/12 Thrall-B
11/12 Valley Mills-B
11/12 White Deer-B
11/12 Whitewright-B
View Previous Seasons
LSFN All-Time Record 0-1-3
1988(0-0-1) 
1965(0-0-1) 
1952(0-0-1) 
1946(0-1)  
 
View Previous Seasons
LSFN All-Time Record 0-1-3
1988(0-0-1) 
1965(0-0-1) 
1952(0-0-1) 
1946(0-1)