Smyer Bobcats


 

2020 Schedule
Record: 8-3-0   
WKTeamSCTeamSC  
8/28 TSmyervn@Lubbock Christianv
9/4 T@Smyerv40TPlainsv12
9/11 T@Smyerv22nFloydadas14
9/18 TSmyerv20P@Seagravesy0
9/25 3Winkv52T@Smyerv22
10/2 7@Oltonv54TSmyerv28
10/16 T@Smyerv44mNew Homev30D
10/23 TSmyerv38#@Bovinav33D
10/30 T@Smyerv56TSudanv19D
11/6 TSmyerv547@Ropesv28D
11/13 TSmyerv40PSeagraves321B
11/20 7Stratfordv53TSmyerv18A
2020 Schedules Provided by PigskinPrep.com
2020 Schedule
DateOpponentScore 
8/28 @Lubbock Christian-
9/4 PlainsW40-12
9/11 FloydadaW22-14
9/18 @SeagravesW20-0
9/25 WinkL22-52
10/2 @OltonL28-54
10/16 New HomeW44-30D
10/23 @BovinaW38-33D
10/30 SudanW56-19D
11/6 @RopesW54-28D
11/13 SeagravesW40-21B
11/20 StratfordL18-53A
2020 Schedules Provided by PigskinPrep.com

View Previous Seasons
LSFN All-Time Record 220-401-8
2020(8-3)  
2019(6-5)  
2018(2-9)  
2017(2-8)  
2016(1-9)  
2015(2-9)  
2014(4-7)  
2013(3-7)  
2012(1-9)  
2011(4-6)  
2010(5-6)  
2009(3-6)  
2008(2-8)  
2007(1-9)  
2006(3-7)  
2005(6-4)  
2004(5-5)  
2003(1-9)  
2002(3-7)  
2001(7-3)  
2000(1-9)  
1999(0-10)  
1998(1-9)  
1997(1-8)  
1996(2-6-1) 
1995(3-5-1) 
1994(0-10)  
1993(11-2)  
1992(6-4)  
1991(4-3)  
1990(8-2)  
1989(3-6)  
1988(3-4)  
1987(0-8)  
1986(1-8)  
1985(2-8)  
1984(0-4)  
1983(2-8)  
1982(2-7)  
1981(8-2)  
1980(6-2-2) 
1979(3-6)  
1978(1-7)  
1977(0-10)  
1976(4-5)  
1975(6-3)  
1974(10-1)  
1973(8-2)  
1972(7-2-1) 
1971(7-4)  
1970(3-5)  
1969(4-6)  
1968(3-5-1) 
1967(5-3-1) 
1966(1-7-1) 
1965(2-5)  
1964(1-6)  
1963(0-9)  
1962(3-5)  
1961(3-4)  
1960(6-3)  
1959(1-6)  
1958(0-5)  
1957(3-6)  
1956(1-2)  
1955(0-5)  
1954(0-8)  
1953(4-4)  
1952(1-4)  
1951(0-2)  
 
View Previous Seasons
LSFN All-Time Record 220-401-8
2020(8-3)  
2019(6-5)  
2018(2-9)  
2017(2-8)  
2016(1-9)  
2015(2-9)  
2014(4-7)  
2013(3-7)  
2012(1-9)  
2011(4-6)  
2010(5-6)  
2009(3-6)  
2008(2-8)  
2007(1-9)  
2006(3-7)  
2005(6-4)  
2004(5-5)  
2003(1-9)  
2002(3-7)  
2001(7-3)  
2000(1-9)  
1999(0-10)  
1998(1-9)  
1997(1-8)  
1996(2-6-1) 
1995(3-5-1) 
1994(0-10)  
1993(11-2)  
1992(6-4)  
1991(4-3)  
1990(8-2)  
1989(3-6)  
1988(3-4)  
1987(0-8)  
1986(1-8)  
1985(2-8)  
1984(0-4)  
1983(2-8)  
1982(2-7)  
1981(8-2)  
1980(6-2-2) 
1979(3-6)  
1978(1-7)  
1977(0-10)  
1976(4-5)  
1975(6-3)  
1974(10-1)  
1973(8-2)  
1972(7-2-1) 
1971(7-4)  
1970(3-5)  
1969(4-6)  
1968(3-5-1) 
1967(5-3-1) 
1966(1-7-1) 
1965(2-5)  
1964(1-6)  
1963(0-9)  
1962(3-5)  
1961(3-4)  
1960(6-3)  
1959(1-6)  
1958(0-5)  
1957(3-6)  
1956(1-2)  
1955(0-5)  
1954(0-8)  
1953(4-4)  
1952(1-4)  
1951(0-2)