Progreso Red Ants


 

2007 Schedule
Record: 4-6-0   Head Coach: Elvis Hernandez
WKTeamSCTeamSC  
PProgresod7mMissionf6
PProgresov31*St Josephv19
PProgresov35xHarlingen Marine Militaryy0
7Raymondvillev27PProgresoy0
PProgresos14nSanta Mariay0
nLyford321PProgresos14
xRio Hondov28PProgresoy0D
nPort Isabelv28PProgresov3
PLa Feriat50PProgresod7
10 xHidalgov35PProgresoy0
2007 Schedule
DateOpponentScore 
0 MissionW7-6
1 St JosephW31-19
2 Harlingen Marine MilitaryW35-0
3 RaymondvilleL0-27
4 Santa MariaW14-0
5 LyfordL14-21
6 Rio HondoL0-28D
7 Port IsabelL3-28
8 La FeriaL7-50
10 HidalgoL0-35
View Previous Seasons
LSFN All-Time Record 49-204-1
2020(0-1)  
2019(1-4)  
2018(1-3)  
2017(1-8)  
2016(1-8)  
2015(1-7)  
2014(1-9)  
2013(2-7)  
2012(0-7)  
2011(0-10)  
2010(2-6)  
2009(2-7)  
2008(4-6)  
2007(4-6)  
2006(3-7)  
2005(0-10)  
2004(2-6)  
2003(0-8)  
2002(0-8)  
2001(1-8)  
2000(6-4)  
1999(4-6)  
1998(2-8)  
1997(1-9)  
1996(1-7)  
1995(3-6)  
1994(2-7)  
1993(0-3)  
1992(0-4)  
1991(0-2)  
1990(2-1)  
1989(1-1)  
1988(1-1)  
1987(0-3)  
1986(0-2-1) 
1985(0-1)  
1984(0-3)  
 
View Previous Seasons
LSFN All-Time Record 49-204-1
2020(0-1)  
2019(1-4)  
2018(1-3)  
2017(1-8)  
2016(1-8)  
2015(1-7)  
2014(1-9)  
2013(2-7)  
2012(0-7)  
2011(0-10)  
2010(2-6)  
2009(2-7)  
2008(4-6)  
2007(4-6)  
2006(3-7)  
2005(0-10)  
2004(2-6)  
2003(0-8)  
2002(0-8)  
2001(1-8)  
2000(6-4)  
1999(4-6)  
1998(2-8)  
1997(1-9)  
1996(1-7)  
1995(3-6)  
1994(2-7)  
1993(0-3)  
1992(0-4)  
1991(0-2)  
1990(2-1)  
1989(1-1)  
1988(1-1)  
1987(0-3)  
1986(0-2-1) 
1985(0-1)  
1984(0-3)