Lindsay Knights


 

2020 Schedule
Record: 1-0-0   
WKTeamSCTeamSC  
8/28 xLindsayvP@Erav
9/4 x@Lindsayv34xMuensters14
9/11 x@Lindsayv*Callisburgv
9/18 xLindsayvT@Valley Viewv
9/25 x@LindsayvLHenriettav
10/9 xLindsayv*@CollinsvillevD
10/16 xLindsayv*@TiogavD
10/23 x@LindsayvTTom BeanvD
10/30 xLindsayvm@AlvordvD
11/6 x@LindsayvLTrentonvD
2020 Schedules Provided by PigskinPrep.com
2020 Schedule
DateOpponentScore 
8/28 @Era-
9/4 MuensterW34-14
9/11 Callisburg-
9/18 @Valley View-
9/25 Henrietta-
10/9 @Collinsville-D
10/16 @Tioga-D
10/23 Tom Bean-D
10/30 @Alvord-D
11/6 Trenton-D
2020 Schedules Provided by PigskinPrep.com

View Previous Seasons
LSFN All-Time Record 284-174-9
2020(1-0)  
2019(5-3)  
2018(4-6)  
2017(10-3)  
2016(7-4)  
2015(5-3)  
2014(9-1)  
2013(5-6)  
2012(7-3)  
2011(7-6)  
2010(8-4)  
2009(11-2)  
2008(6-4)  
2007(5-6)  
2006(6-5)  
2005(10-3)  
2004(8-3)  
2003(8-2)  
2002(4-6)  
2001(3-7)  
2000(6-4)  
1999(6-4)  
1998(7-4)  
1997(9-2)  
1996(4-4)  
1995(7-1)  
1994(5-3)  
1993(5-1)  
1992(2-2)  
1991(0-2)  
1990(3-0)  
1989(1-3)  
1988(6-1)  
1987(3-2)  
1986(4-1)  
1985(0-1)  
1984(4-1)  
1983(4-3)  
1982(6-2)  
1981(3-1)  
1980(2-2)  
1979(1-4)  
1978(4-3)  
1977(3-4)  
1976(3-3-1) 
1975(4-0)  
1974(6-2)  
1973(6-2-2) 
1972(7-2-1) 
1971(3-2-2) 
1970(1-1)  
1969(3-3)  
1968(1-6)  
1967(1-2-1) 
1966(1-2-1) 
1965(1-4)  
1964(3-2)  
1963(10-2)  
1962(9-1-1) 
1961(0-2)  
1960(1-6)  
 
View Previous Seasons
LSFN All-Time Record 284-174-9
2020(1-0)  
2019(5-3)  
2018(4-6)  
2017(10-3)  
2016(7-4)  
2015(5-3)  
2014(9-1)  
2013(5-6)  
2012(7-3)  
2011(7-6)  
2010(8-4)  
2009(11-2)  
2008(6-4)  
2007(5-6)  
2006(6-5)  
2005(10-3)  
2004(8-3)  
2003(8-2)  
2002(4-6)  
2001(3-7)  
2000(6-4)  
1999(6-4)  
1998(7-4)  
1997(9-2)  
1996(4-4)  
1995(7-1)  
1994(5-3)  
1993(5-1)  
1992(2-2)  
1991(0-2)  
1990(3-0)  
1989(1-3)  
1988(6-1)  
1987(3-2)  
1986(4-1)  
1985(0-1)  
1984(4-1)  
1983(4-3)  
1982(6-2)  
1981(3-1)  
1980(2-2)  
1979(1-4)  
1978(4-3)  
1977(3-4)  
1976(3-3-1) 
1975(4-0)  
1974(6-2)  
1973(6-2-2) 
1972(7-2-1) 
1971(3-2-2) 
1970(1-1)  
1969(3-3)  
1968(1-6)  
1967(1-2-1) 
1966(1-2-1) 
1965(1-4)  
1964(3-2)  
1963(10-2)  
1962(9-1-1) 
1961(0-2)  
1960(1-6)