Jayton Jaybirds


 State Champions:  1984  1985  

2019 Schedule
Record: 12-1-0   Head Coach: Josh Stanaland
WKTeamSCTeamSC  
8/29 m@Jaytona48#Antony0
9/6 m@Jaytonv70PAspermontv38
9/13 m@Jaytonv58nChillicothey0
9/20 m@Jaytonv563Wilsonp8
9/27 mJaytonv753@Petersburgv26
10/4 m@Jaytonv53LRotany0
10/11 m@Jaytont50LGuthriey0D
10/18 m@Jaytonv547Robyf6
10/25 mJaytonv53x@Ruley0D
11/1 m@Jaytonv62TLueders-Avocap8D
11/14 mJaytont50*Woodson @Knox Cityy0B
11/22 mJaytonv72LGrandfalls-Royalty @Garden Cityv32R
11/29 3Blackwell @Gailv62mJaytonv54Q
2019 Schedules Provided by PigskinPrep.com
2019 Schedule
DateOpponentScore 
8/29 AntonW48-0
9/6 AspermontW70-38
9/13 ChillicotheW58-0
9/20 WilsonW56-8
9/27 @PetersburgW75-26
10/4 RotanW53-0
10/11 GuthrieW50-0D
10/18 RobyW54-6
10/25 @RuleW53-0D
11/1 Lueders-AvocaW62-8D
11/14 Woodson @Knox CityW50-0B
11/22 Grandfalls-Royalty @Garden CityW72-32R
11/29 Blackwell @GailL54-62Q
2019 Schedules Provided by PigskinPrep.com

View Previous Seasons
LSFN All-Time Record 501-259-12
2019(12-1)  
2018(10-4)  
2017(8-4)  
2016(10-2)  
2015(2-8)  
2014(4-7)  
2013(9-3)  
2012(10-2)  
2011(2-8)  
2010(5-6)  
2009(4-6)  
2008(9-2)  
2007(9-5)  
2006(12-3)  
2005(6-4)  
2004(5-5)  
2003(3-7)  
2002(4-6)  
2001(4-7)  
2000(6-5)  
1999(7-3)  
1998(7-3)  
1997(9-2)  
1996(3-6)  
1995(9-2)  
1994(6-4)  
1993(4-5)  
1992(5-4)  
1991(4-5)  
1990(7-3)  
1989(11-2-1) 
1988(5-3)  
1987(10-4)  
1986(12-1)  
1985(14-0)  
1984(14-0)  
1983(7-2-2) 
1982(6-4)  
1981(5-5)  
1980(6-4)  
1979(6-2-2) 
1978(10-3)  
1977(10-3)  
1976(4-6)  
1975(10-2)  
1974(8-2)  
1973(7-5)  
1972(8-3)  
1971(6-4)  
1970(12-0)  
1969(6-4)  
1968(9-3)  
1967(3-7)  
1966(3-7)  
1965(3-7)  
1964(7-2-1) 
1963(12-0)  
1962(10-1-1) 
1961(10-1)  
1960(12-0)  
1959(10-0-1) 
1958(6-2-1) 
1957(9-1-1) 
1956(7-3)  
1955(4-3)  
1954(7-3)  
1953(9-2)  
1952(1-3)  
1946(0-1)  
1945(0-3)  
1944(1-1)  
1943(1-2)  
1942(1-2)  
1941(1-0)  
1940(0-2-1) 
1939(0-2-1) 
1938(2-2)  
1929(0-1)  
1928(0-1)  
1927(0-1)  
1926(0-1)  
1925(1-4)  
 
View Previous Seasons
LSFN All-Time Record 501-259-12
2019(12-1)  
2018(10-4)  
2017(8-4)  
2016(10-2)  
2015(2-8)  
2014(4-7)  
2013(9-3)  
2012(10-2)  
2011(2-8)  
2010(5-6)  
2009(4-6)  
2008(9-2)  
2007(9-5)  
2006(12-3)  
2005(6-4)  
2004(5-5)  
2003(3-7)  
2002(4-6)  
2001(4-7)  
2000(6-5)  
1999(7-3)  
1998(7-3)  
1997(9-2)  
1996(3-6)  
1995(9-2)  
1994(6-4)  
1993(4-5)  
1992(5-4)  
1991(4-5)  
1990(7-3)  
1989(11-2-1) 
1988(5-3)  
1987(10-4)  
1986(12-1)  
1985(14-0)  
1984(14-0)  
1983(7-2-2) 
1982(6-4)  
1981(5-5)  
1980(6-4)  
1979(6-2-2) 
1978(10-3)  
1977(10-3)  
1976(4-6)  
1975(10-2)  
1974(8-2)  
1973(7-5)  
1972(8-3)  
1971(6-4)  
1970(12-0)  
1969(6-4)  
1968(9-3)  
1967(3-7)  
1966(3-7)  
1965(3-7)  
1964(7-2-1) 
1963(12-0)  
1962(10-1-1) 
1961(10-1)  
1960(12-0)  
1959(10-0-1) 
1958(6-2-1) 
1957(9-1-1) 
1956(7-3)  
1955(4-3)  
1954(7-3)  
1953(9-2)  
1952(1-3)  
1946(0-1)  
1945(0-3)  
1944(1-1)  
1943(1-2)  
1942(1-2)  
1941(1-0)  
1940(0-2-1) 
1939(0-2-1) 
1938(2-2)  
1929(0-1)  
1928(0-1)  
1927(0-1)  
1926(0-1)  
1925(1-4)