Smyer Bobcats

2016 Class 2A (11M)  Division 2 - District 3
 

2016 Schedule
Record: 1-9-0   
WKTeamSCTeamSC  
8/26 3@Lockneyv34TSmyerv26
9/2 TPlainsv33T@Smyery0
9/9 T@Smyerv25LRallsv24
9/16 x@Tahokav27TSmyers14
9/23 m@Crosbytonv47TSmyer813
9/30 TSmyerv7@Openv
10/7 #Bovinaa48T@Smyery0D
10/14 n@Farwellv63TSmyery0D
10/21 TSudant50T@Smyery0D
10/28 *Mortonv27T@Smyerv19D
11/4 7@Springlake-Earthv46TSmyerv20D
2016 Schedules Provided by PigskinPrep.com
2016 Schedule
DateOpponentScore 
8/26 @LockneyL34-26
9/2 PlainsL33-0
9/9 RallsW25-24
9/16 @TahokaL27-14
9/23 @CrosbytonL47-13
9/30 @Open-
10/7 BovinaL48-0D
10/14 @FarwellL63-0D
10/21 SudanL50-0D
10/28 MortonL27-19D
11/4 @Springlake-EarthL46-20D
2016 Schedules Provided by PigskinPrep.com

View Previous Seasons
LSFN All-Time Record 202-374-8
2016(1-9)  
2015(2-9)  
2014(4-7)  
2013(3-7)  
2012(1-9)  
2011(4-6)  
2010(5-6)  
2009(3-6)  
2008(2-8)  
2007(1-9)  
2006(3-7)  
2005(6-4)  
2004(5-5)  
2003(1-9)  
2002(3-7)  
2001(7-3)  
2000(1-9)  
1999(0-10)  
1998(1-9)  
1997(1-8)  
1996(2-6-1) 
1995(3-5-1) 
1994(0-10)  
1993(11-2)  
1992(6-4)  
1991(4-3)  
1990(8-2)  
1989(3-5)  
1988(3-3)  
1987(0-8)  
1986(1-8)  
1985(2-8)  
1984(0-4)  
1983(2-8)  
1982(2-7)  
1981(8-2)  
1980(6-2-2) 
1979(3-6)  
1978(1-7)  
1977(0-10)  
1976(4-5)  
1975(6-3)  
1974(10-1)  
1973(8-2)  
1972(7-2-1) 
1971(7-4)  
1970(3-5)  
1969(4-6)  
1968(3-5-1) 
1967(5-3-1) 
1966(1-7-1) 
1965(2-5)  
1964(1-6)  
1963(0-9)  
1962(3-5)  
1961(3-4)  
1960(6-3)  
1959(1-6)  
1958(0-5)  
1957(3-6)  
1956(1-2)  
1955(0-5)  
1954(0-8)  
1953(4-4)  
1952(1-4)  
1951(0-2)  
View Previous Seasons
LSFN All-Time Record 202-374-8
2016(1-9)  
2015(2-9)  
2014(4-7)  
2013(3-7)  
2012(1-9)  
2011(4-6)  
2010(5-6)  
2009(3-6)  
2008(2-8)  
2007(1-9)  
2006(3-7)  
2005(6-4)  
2004(5-5)  
2003(1-9)  
2002(3-7)  
2001(7-3)  
2000(1-9)  
1999(0-10)  
1998(1-9)  
1997(1-8)  
1996(2-6-1) 
1995(3-5-1) 
1994(0-10)  
1993(11-2)  
1992(6-4)  
1991(4-3)  
1990(8-2)  
1989(3-5)  
1988(3-3)  
1987(0-8)  
1986(1-8)  
1985(2-8)  
1984(0-4)  
1983(2-8)  
1982(2-7)  
1981(8-2)  
1980(6-2-2) 
1979(3-6)  
1978(1-7)  
1977(0-10)  
1976(4-5)  
1975(6-3)  
1974(10-1)  
1973(8-2)  
1972(7-2-1) 
1971(7-4)  
1970(3-5)  
1969(4-6)  
1968(3-5-1) 
1967(5-3-1) 
1966(1-7-1) 
1965(2-5)  
1964(1-6)  
1963(0-9)  
1962(3-5)  
1961(3-4)  
1960(6-3)  
1959(1-6)  
1958(0-5)  
1957(3-6)  
1956(1-2)  
1955(0-5)  
1954(0-8)  
1953(4-4)  
1952(1-4)  
1951(0-2)